Công Ty CP BDS Cộng Hưởng Lộc Phát

 Địa chỉ : 18 CMT 8, Phường 8, Tp Đà Lạt
 Điện thoại : 0983 845 609
 Email : bannhadatdalat@gmail.com