Quảng Nam bầu lại Phó chủ tịch tỉnh

Sáng 21/6, HĐND tỉnh Quảng Nam bầu lại ông Trần Nam Hưng làm Phó chủ tịch UBND do hai tháng trước bầu chưa đúng quy định.

Tỷ lệ phiếu bầu ông Hưng tại kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 10 là 100% đồng ý.

Trước đó sáng 23/4, ông Hưng được HĐND tỉnh bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam với tỷ lệ phiếu ủng hộ tuyệt đối 100%. Tuy nhiên Thủ tướng không phê chuẩn kết quả bầu vì quá trình thực hiện chưa đúng quy định.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh là người có thẩm quyền giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu Phó chủ tịch tỉnh. Tuy nhiên thời điểm bầu ông Hưng, tỉnh Quảng Nam đang khuyết Chủ tịch UBND nên Phó chủ tịch Hồ Quang Bửu (chưa được giao quyền Chủ tịch) đọc tờ trình giới thiệu ông Hưng để bầu là chưa đúng quy định.

Ông Trần Nam Hưng. Ảnh: Đắc Thành

Ông Trần Nam Hưng. Ảnh: Đắc Thành

Ông Hưng 51 tuổi, quê xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, Quảng Nam; thạc sĩ Quản lý kinh tế, cử nhân Lý luận chính trị. Ông từng làm Phó chánh văn phòng HĐND, UBND thị xã Tam Kỳ, Phó chủ tịch, Phó bí thư Thành ủy Tam Kỳ, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam. Từ tháng 5/2021 đến nay, ông giữ cương vị Bí thư Thành ủy Tam Kỳ.


Đắc Thành


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *