Người mắt kém chỉ thấy ba con mèo, còn bạn?

Thứ ba, 2/11/2021, 00:01 (GMT+7)


Có nhiều hơn ba con mèo ở trong bức ảnh, bạn có tìm ra vị trí con còn lại không?

Người mắt kém chỉ thấy ba con mèo, còn bạn?

>> Xem đáp án

Mộc Trà (st)

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *