Nghe podcasts | Trầy trật quét CCCD để xác thực sinh trắc


Thứ năm, 4/7/2024, 04:00 (GMT+7)

Cần giao dịch 500 triệu mỗi ngày, song không thể quét CCCD trong bước xác thực sinh trắc ngân hàng, anh Đặng Quân ra tận ngân hàng “cầu cứu” thì gặp hàng dài người bị vấn đề tương tự.


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *