Máy bay nặng hơn 450 tấn bay bằng cách nào?Những mẫu máy bay lớn nhất thế giới có thể bay trên không trung nhờ sử dụng động cơ phản lực tạo lực đẩy và thiết kế cánh hình mũi tên giúp giảm lực cản.

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *