Lần đầu tiên thu thập mống mắt, giọng nói, ADN khi làm thẻ căn cước


Chiều 1/7, ngày đầu tiên Luật Căn cước 2023 có hiệu lực, người dân đến làm thẻ căn cước theo mẫu mới tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Họ xuất trình thẻ căn cước trên ứng dụng VNeID hoặc bản cứng để cán bộ nhập số định danh cá nhân lên phần mềm hệ thống. Sau đó, thông tin cá nhân của người dân sẽ được hiển thị đầy đủ.


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *