Độ làm lạnh của điều hòa chịu ảnh hưởng thời tiết như thế nào?Mức độ làm lạnh của điều hòa bị ảnh hưởng từ thời tiết như thế nào. Tại sao trời nắng nóng tôi bật 25 độ C chỉ mát bằng trời tối tôi bật 27 độ C? (Phạm Phương)

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *