Đố bạn biết đây là thành phố nào ở miền Tây?

Thứ sáu, 21/6/2024, 15:21 (GMT+7)


Bạn có thể đoán trúng tên thành phố này trong 5 giây không?

Đoán được thành phố này bạn xứng đáng 10 điểm

>> Xem đáp án

Mộc Trà

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *