Đề xuất tăng trợ cấp quân nhân đã xuất ngũ

Bộ Quốc phòng đề xuất tăng 15% mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Dự thảo thông tư quy định điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, đang được Bộ Quốc phòng xin ý kiến nhân dân.

Quy định tại thông tư sẽ áp dụng cho quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo chế độ với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội; quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp theo chính sách đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975.

Bộ Quốc phòng mong muốn tăng mức trợ cấp từ tháng 7/2024, được tính theo công thức mức hưởng tháng 6/2024 nhân 1,15. Mức hưởng cụ thể như sau:

Thời gian Mức hiện hành (tháng) Mức đề xuất (tháng)
Đủ 15 năm – dưới 16 năm 2,285 triệu đồng 2,628 triệu đồng
Đủ 16 năm – dưới 17 năm 2,288 triệu đồng 2,746 triệu đồng
Đủ 17 năm – dưới 18 năm 2,494 triệu đồng 2,868 triệu đồng
Đủ 18 năm – dưới 19 năm 2,598 triệu đồng 2,988 triệu đồng
Đủ 19 năm – dưới 20 năm 2,7 triệu đồng 3,105 triệu đồng

Kinh phí thực hiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng do ngân sách Nhà nước chi trả. Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí theo đề nghị của Bộ Lao động Thương binh Xã hội để ủy quyền cho các Sở Lao động Thương binh Xã hội các tỉnh thành chi trả.

Các cựu chiến binh tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Ngọc Thành

Các cựu chiến binh tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Ngọc Thành

Trước đó, Quốc hội đã đồng ý từ 1/7 tăng 30% lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng một tháng với cán bộ, công chức, viên chức; tăng 15% lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng.

Với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì sẽ được tăng 300.000 đồng/tháng. Người có mức hưởng từ 3,2 đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Trợ cấp ưu đãi người có công tăng 35,7% từ 2,055 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng/tháng. Bộ Nội vụ giải thích mức điều chỉnh này giống như năm 2023 khi trợ cấp ưu đãi người có công cao hơn 5,7% mức tăng lương cơ sở.

Đối với quân đội, người mang hàm đại tướng từ 1/7 được hưởng mức lương cao nhất là 24,3 triệu đồng, cao hơn lương hiện hưởng 5,6 triệu đồng. Thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng nhận mức lương mới lần lượt là 21,1 – 21,5 – 22,9 triệu đồng. Công nhân quốc phòng bậc 1 loại C hưởng lương thấp nhất, với mức 6,3 triệu đồng.

Bên cạnh mức lương hưởng hàng tháng, sĩ quan Quân đội nhân dân cũng được hưởng phụ cấp thâm niên (tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ) cộng với phụ cấp công vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Mức phụ cấp của quân đội được tính bằng cách dùng hệ số phụ cấp nhân với 2,34, thay vì 1,8 như trước 1/7.


Sơn Hà


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *