Có thể xuất trình bằng lái xe trên VNeID?


Thứ tư, 12/6/2024, 07:33 (GMT+7)


Xin hỏi đăng ký xe và bằng lái xe đã tích hợp trên VNeID, trường hợp CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ có thể dùng VNeID. (Bùi Học)

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *