Bạch tuộc giả dạng hàng loạt sinh vật khác

Thứ hai, 27/5/2024, 21:00 (GMT+7)


Bạch tuộc bắt chước, hay bạch tuộc biến hình, có khả năng giả dạng thành những sinh vật khác rất xuất sắc, đánh lừa cả đồng loại của chúng.

Bạch tuộc giả dạng hàng loạt sinh vật khác

Video: John Downer Productions

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *